Teksti suurus:
A A A

11.-12.01.202 toimus Kodutütarde keskkogu

14.01.2020
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste keskkogu 11.01.2020
Autor: Iiris Proosa
Möödunud nädalavahetusel, 11.-12. jaanuaril kogunesid ligi 100 Kodutütarde ja Noorte Kotkaste vabatahtlikku, noorteinstruktorit ja töötajat iga-aastasele ühisele keskkogude koosolekule Pärnusse Strand SPA & Konverentsihotelli. Sel korral olid peamisteks teemadeks uus arengukava ja organisatsioonide dokumentatsioon.
Keskkogu koosoleku esimesel päeval esinesid Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk ja Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, kes andsid ühtlasi sisendit ja ideid uue arengukava koostamiseks. Peale ettekandeid alustasid tööd arutelugrupid, et panna kirja ettepanekud arengukava eesmärkideks. Gruppides arutleti teemadel: noored, noortejuhid, avalikud suhted, tagamine, väljaõpe ja koostöö. 

Keskkogu koosoleku teine päev algas arengukava eesmärkide kokkuvõttega. Noorte Kotkaste peavanema Silver Tamme sõnul olid arutelugrupid igati asjalikud ja väljatoodud ettepanekud konkreetsed ja asjakohased. Päev jätkus organisatsioonidel eraldi ning päevakava nägi ette aasta kokkuvõtete ja uue aasta ülesannete ettekandmist, organisatsioonide dokumentatsiooni muudatusettepanekute ülevaatamist ning erinevate organisatsioone puudutavate otsuste vastu võtmist.

Keskkogu on Kodutütarde tegevust korraldav organ. Keskkogusse kuuluvad Kodutütarde peavanem, ringkonnavanemad ning igast ringkonnast üks noortejuhtide hulgast valitud liiget. Sakala ringkonnast võtsid keskkogu tööst osa ringkonnavanem Kerstin Käärik ja keskkogu valitud liige Anne Sepik. Lisaks osalesid koosolekul organisatsiooni keskjuhatus, noorteinstruktorid ja töötajad.