Teksti suurus:
A A A

Järgud ja erialad


Kodutütarde peamine töövorm on koondus, kus õpitakse erinevaid oskusi ja omandatakse järgu- ja erialakatseteks vajalikke teadmisi.

•         Järgu- ja erialakatseteks valmistuvad kodutütred salga- ja rühmajuhi, rühmavanema, noorteinstruktori või välislektori juhendamisel. Erialakatsed suurendavad kodutütarde teadmisi eri valdkondades. 
•         Järgukatsete sooritamise kohta vormistab katse vastuvõtja protokolli.
•         Katse sooritamise kinnitab Kodutütarde ringkonnavanem oma käskkirjaga.
•         Järkude õppimise ja katsete sooritamisega seotud tegevus peab kajastuma salkade ja rühmade tööplaanis ning rühmapäevikus.