Teksti suurus:
A A A

Juhtide koolitamise aasta

04.08.2014
Kaitseliidu noorteorganisatsioonides on 2014. aasta nimetatud juhtide koolituse aastaks. Tänavu on eraldatud Kaitseliidu eelarvest täiendavalt raha, et meie vabatahtlikud kodutütarde ning noorkotkaste juhid saaksid uusi teadmisi ning oskusi meie järelkasvuga tegelemiseks.

 

Iga malev valib vastavalt vajadusele ning juhtide soovile ise vajaliku väljaõppe ning Sakala maleva noorteorganisatsioonid otsustasid laagrikasvataja oskuste kasuks. Õppepäevad toimusid kahes osas: esimene õppus 19.-20. juulil ja teine 2.-3. augustil keskkonnakaitsjate Kivilõppe kordonis.

Noorkotkaste ja kodutütarde rühmajuhiks võib saada täisealine naine või mees, kes soovib anda oma panuse meie järelkasvu juhtimiseks ja tagamiseks. Väga oluline on, et tänapäeva noored ei tegeleks liigselt arvutite ning nutitelefonidega, vaid liiguksid rohkem looduses, teeksid sporti ning arendaksid loovtegevust. Õnneks leidub ka tänapäeval veel neid  häid inimesi, kes oma põhitöö kõrvalt leiavad aega, tahtmist ja energiat meie noortega tegeleda, et viimased tulevikus eluga hästi hakkama saaksid ning igavusest ja asjaliku tegevuse puudumisest halvale teele ei liiguks, vaid pigem suudaksid seista nii enda kui vajadusel ka teiste eest. Noorkotkaste ja kodutütarde juhiks saamisel tuleb läbida vabatahtliku noortejuhi kursus, mis annab osalejale esmase ülevaate Kaitseliidust ning eriti selle noorteorganisatsioonide toimimise spetsiifikast.

Käimasoleva aasta laagrikasvataja väljaõppe näol on tegemist olulise täiendkoolitusega, sest see teema puudutab väga otseselt meie juhtide tööd. Suure osa meie organisatsiooni ettevõtmistest moodustavad erinevad võistlused ja laagrid. Peamiselt laagrid on need kohad, kus noor saab kodust või enda mugavustsoonist välja ja peab olema iseseisvam ning ettevõtlikum. Sellest tulenevalt võeti vastu otsus, et just laagrikasvataja väljaõppe läbimine on väga oluline. Peamised teemad, mida kursusel käsitletakse on turvalisus, seadusandlus, tegevuste metoodika ning laagrite korraldamine. Väljaõppe läbiviija on Ida-Virumaal noortekeskust juhatav Argo Bachfeldt, kes on ka ise kauaaegne kaitseliitlane ja noorteorganisatsioonis nii instruktorina kui ka juhina tegev olnud. Kõige olulisem on väljaõppe korraldaja sõnul just see, et noored ise näitaksid initsiatiivi ja võtaksid tegevusi ette. Juhid peaksid looma oma rühmas keskkonna, kus noored ise planeeriksid laagreid ja lööksid võistluste korraldamisel kaasa. Kindlasti tuleb vältida seda, et rühmajuht teeb noortele kõik ette ja taha ära ning noored tulevad kui lihtsalt tarbijad ning ei pea millegi pärast üldse muretsema. Siinkohal tulebki näha laiemat pilti sellest, millist noort me tuleviku Eestis näha soovime? Kas sellist noort, kes ootab, et tema eest kõik ära tehakse ja kui ta ise midagi teha proovib ning see välja ei tule, lööb lihtsalt käega? Või on meile kõigile rohkem kasu sellisest noorest, kes julgeb võtta vastutust, haarab ka teised kaasa ning kui tõesti tegevused ei suju nagu oodatud, siis oskab teha õiged järeldused ja proovib uuesti hakkama saada?

Kokkuvõtteks võib öelda, et laagrikasvataja väljaõpe on kasulik meie juhtidele nii tegevuse spetsiifikast lähtuvalt, kuid eelkõige pikema perspektiivi ja üldisema pildi nägemiseks. Meie noored on meie tulevik ja Sakala maleva noortejuhid püüavad teha kõik endast oleneva, et meie noored oleksid tublid, julged, rõõmsad, aktiivsed ja ettevõtlikud.