Teksti suurus:
A A A

Juhtimine

Juhtimine

Kodutütarde organisatsioon on Kaitseliidu struktuuriüksus, mida juhib Kodutütarde peavanem.
2018. aastast alates on peavanema ametis Ave Proos.

Organisatsiooni kõrgeim juhtorgan on keskkogu, kuhu kuuluvad Kodutütarde peavanem, ringkonnavanemad ja igast ringkonnast üks ringkonnakogul kolmeks aastaks valitud täiskasvanud noortejuht.

Kodutütarde juhtorgan on keskjuhatus, kuhu kuuluvad Kodutütarde peavanem, peavanema abi ja neli Kodutütarde keskkogu poolt kolmeks aastaks valitud täiskasvanud noortejuhti. Keskjuhatuse liikme kandidaadi esitab Kodutütarde ringkonna juhatus.

Kodutütarde peavanema vahetus alluvuses on Kodutütarde vabatahtlikud ringkonnavanemad, kes juhivad noortejuhtide tegevust Kodutütarde ringkondades.
Ringkonna kõrgeim juhtorgan on Kodutütarde ringkonnakogu, kuhu kuuluvad jaoskonna- ja rühmavanemad ning nende abid. Kodutütarde ringkonna juhtorgan on ringkonna juhatus, kuhu kuulub ringkonnavanem, tema abi ja kolm kolmeks aastaks ringkonnakogult valitud noortejuhti.

Ringkonnavanema alluvuses on jaoskonnavanemad, rühmavanemad ning nende abid. Jaoskonna juhtorgan on jaoskonna juhatus, kuhu kuulub jaoskonnavanem, tema abi ja kaks kolmeks aastaks ringkonnakogult valitud noortejuhti.

Kodutütarde rühma juhib rühmavanem ning rühma- ja salgajuht, kes on valitud noorliikmete hulgast, korraldavad rühmavanema juhendamisel vastavalt rühma ja salga tegevust. Rühmavanemal ja -juhil võib olla ka abi.

Ringkonnas toetab ringkonnavanema ja ringkonna igapäevast tööd palgaline noorteinstruktor, kes saab suunised ja ülesanded Kodutütarde peavanemalt.

Täpsemalt loe Kodutütarde juhtimisest ja juhtorganitest Kodutütarde põhikirjast!