Teksti suurus:
A A A

Kaitseliit läheb Kuule

01.02.2022
Lugupeetud reisijad! Tere tulemast meie reisile, mille sihtpunkt on KUU! Selle nimel, head kaitseliitlased, et teie reis mööduks mugavalt ja turvaliselt, teeme ühise avalduse – vaba tahte jõud on loodusjõud, mille kõrval kahvatuvad kõik teised ennast superjõuks nimetavad nähtused. HEAD REISI ja KOHTUMISENI KUUL!
Kaugosalusega kampaania „Kaitseliit läheb kuule!“ kutsub kõiki Kaitseliidu liikmeid järgima tervisliku liikumisega kaasnevaid rõõme ja head enesetunnet. Kampaania ühendab kaitseliitlaste seas populaarsemaid liikumisviise ja nendeks on suusatamine, jooksmine ja kõndimine ning jalgrattasõit (suusatamine veebruarikuus; jooksmine/käimine maikuus ja jalgrattasõit augustikuus).
 
„Kampaania „Kaitseliit läheb kuule!“ on pühendatud esimese inimese jalajäljele Kuul 53-ndale aastapäevale.
Selleks valime kõige lühema teekonna kuule, mille pikkuseks on 356 410 km.
 
Võistlusjuhend
 
Kaitseliit kuulutab tervisliku liikumise kampaania 2022 „Kaitseliit läheb kuule!“ käigus  järgmised perioodid suusatamisele, jooksmisele ja kõndimisele ja jalgrattasõidule vastavalt:
01.-28.02.2022 (VEEBRUAR) – suusatamise kuu;
01.-31.05.2022 (MAI) – jooksmise ja kõndimise kuu;
01.-31.08.2022 (AUGUST) – jalgrattasõidu kuu.
 
Eesmärk
Ajavõtt ja liikumise kiirus ei ole alati olulisim. Tasa sõuad, kaugele jõuad põhimõttel liigub Kaitseliit kuu peale. See müstilisena tunduv vahemaa 356 410 km on võimalik Kaitseliidu koondpanusena. Tasuks rõõm ja hea enesetunne ning teadmine, et ükski vahemaa ei ole liiga kauge. Vastused küsimustele: kui kaua, millal, milline on kohapealne kliima, kes on võõrustaja, …? - saame teada teekonna käigus ja sihtkohas.
Täideviimine
 
Kampaania viiakse läbi kolmes (3) etapis, mis toimuvad punktis 1 määratud kuupäevadel ja liikumisviisidele. Iga etapp kuulutatakse välja eraldi üle kõikide Kaitseliidu kommunikatsiooni platvormidel.
 
Kampaania „Kaitseliit läheb kuule!“ Naiskodukaitse ja noorteorganistatsioonide liige (tegev-, noor- ja toetajaliige) saab enda poolt läbitud distantsid registreerida https://liikuma.kaitseliit.ee  loodud elektroonilisel platvormil, mis on leitav ka Kaitseliidu kodulehel.
 
Distantsi valik on vaba ja vastavalt oma võimetele. Eesmärk on nimetatud perioodil registreerida kõik oma läbitud kilomeetrid vastavalt etapiga määratud liikumisviisile, mis summeeritakse elektroonilisel platvormil nii individuaalselt, kui ka struktuuriüksuse arvestuses. Iga „okas“ loeb, see tähendab, et iga kaitseliitlase panus kilomeetrites tõstab tema KL struktuuriüksuse asetust võrreldes teiste konkureerivate struktuuriüksustega. Samas ärgem unustagem – KUULE jõuame ikka ühise pingutuse ja -panusega.
 
Keelatud on rikkuda ausa mängu põhimõtteid ehk distantsi läbimiseks auto vm mootorijõul liikuva transpordivahendi kasutamine, mitte suusatades, -joostes vms moel genereeritud „võltskilomeetrite“ (infodopingu kasutamine) registreerimine ja üleslaadimine. Reeglite rikkumise tuvastamisel ja kinnitamisel on korraldajal õigus osaleja diskvalifitseerida ja määrata KL struktuuriüksusele trahvikilomeetrid (50-300 km, mis arvatakse maha KL struktuuriüksuse kogutud kilomeetritest).
 
See tervisliku liikumise kampaania ei ole klassikaline võistlus kiiruse ja aja peale, paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse määratud perioodil individuaalselt maksimaalselt kogutud kilomeetreid ja võistkondlikult KL struktuuriüksuse poolt kogusummana kogutud kilomeetreid ja liikmeskonna suhtarvu (liikmeskonna koguarvu suhe osalejate arvuga).
 
ndividuaalselt genereerib digitaalne platvorm https://liikuma.kaitseliit.ee igale osalejale diplomi koos kogutud kilomeetritega etappide (suusatamine, jooks/kõnd/jalgrattasõit). Individuaalselt selgitatakse kolm (3) kõige rohkem kilomeetreid kogunud kaitseliitlast järgmistes võistlusklassides:
 
Kodutütred noorem vanuseaste                    (sündinud 2012 ja hiljem)
Kodutütred keskmine vanuseaste                 (sündinud 2008 – 2011)
Kodutütred vanem vanuseaste                     (sündinud 2003 - 2007)
Noored Kotkad noorem vanuseaste              (sündinud 2012 ja hiljem)
Noored Kotkad keskmine vanuseaste          (sündinud 2008 – 2011)
Noored Kotkad vanem vanuseaste               (sündinud 2003 - 2007)
Mehed H18                                                    (sündinud 1983 – 2004)
Naised D18                                                    (sündinud 1988 – 2004)
Meesveteranid H40                                       (sündinud 1973 – 1982)
Naisveteranid D35                                         (sündinud 1978 – 1987)
Meesveteranid H50                                       (sündinud 1963 – 1972)
Naisveteranid D45                                         (sündinud 1968 - 1977)
Meesveteranid H60+                                     (sündinud 1962 ja varem)
Naisveteranid D55+                                       (sündinud 1967 ja varem)
 
Võistkondlikult koostatakse paremusjärjestus KL struktuuriüksuse poolt kogutud suusa-, jooksu/kõnni ja jalgrattasõidu kilomeetrite järgi ja osalejate suhtarv liikmeskonnast järgi. Autasustatakse kolme (3) parimat KL struktuuriüksust kahes kategoorias (kogutud kilomeetrid summana ja kaasamise suhtarv). Ära märkimist ja tunnustamist saavad kõik osalevad KL struktuuriüksused.   
 
Osavõtt kaugosalusega tervisliku liikumise kampaaniast 2022 „Kaitseliit läheb kuule“ etappidest 01.-28.02.2022 (VEEBRUAR) – suusatamine, 01.-31.05.2022 (MAI) – jooksmine ja kõnd, 01.-31.08.2022 (AUGUST) – jalgrattasõit toimub omal riisikol.
 
Terviseohutuse huvides tuleb tervisliku liikumise kampaanial osaledes järgida kõiki Terviseameti soovitusi.
Liigu rõõmuga ja mõõdukalt. Kindlasti ära pinguta üle ning arvesta oma üldise tervisliku  seisundiga!
Kuidas oma võimeid hinnata? Keskmisest keskmine ja kui sul ei ole tervisehädasid, siis võimalik sobiv reegel: liigu 150-180 minutit nädalas madala intensiivsusega ja/või 75 minutit kõrgema intensiivsusega. Kuidas me intensiivsuse taseme ära tunneme ilma, et kasutaksime „tarku“ diagnostika vidinaid (spordikellad jms)? Madal intensiivsus- Sul hakkab tegevust sooritades soojem, südame löögisagedus ja hingamine kiirenevad, SA SAAD VABALT VESTELDA.
 
Kõrgem intensiivsus- Sul hakkab oluliselt soojem, südame löögisagedus ja hingamine kiirenevad märkimisväärselt ning SINU RÄÄKIMINE ON RASKENDATUD.
 
Keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud!
Osavõtu registreerimine. Tervisliku liikumise kampaania 2022 „Kaitseliit läheb kuule“ https://liikuma.kaitseliit.ee registreerimise link avatakse 01.02.2022 kell 00:01 ja on aktiivne kogu I etapi (suusatamine) jooksul kuni 01.03.2021 kella 00:01ni.
 
II ja III etapp avatakse eraldi TEAVITUSEGA ning juhistega.
 
Kilomeetrite registreerimisel Tervisliku liikumise kampaania 2022 „Kaitseliit läheb kuule“ https://liikuma.kaitseliit.ee järgib kaitseliitlane lingil olevaid registreerimise juhiseid, et kõik nõutavad väljad oleks täidetud. Nutiseadme puudumisel ei ole kohustuslik lisada „kuvatõmmis“ oma nutiseadmest. Ausa mängu reeglid eelkõige!!! Kaitseliitlane registreerib kõik oma kilomeetrid vahetult peale sooritust. Struktuuriüksuste spordipealikud või spordi eest vastutavad isikud saavad eraldi õigused järelevalve teostamiseks (kasutaja nimi, parool). Siinjuures veenduvad nad, et registreeritud on KL liikmed. „Anomaaliate“ tekkimisel uurivad nende tausta ja teevad vastavad tähelepanekud korraldajale margus.purlau kaitseliit.ee
 
Registreerimisel jälgida nõutud andmeväljade täpset täitmist, VÄLTIDA KIRJAVIGU JA KASUTADA ÜHTE KINDLAT MEILIAADRESSI.
 
Osaluseks loetakse ja registreerimist on väärt ka kõik nimetatud perioodidel toimunud võistlused, rännakud ...
Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms) ja/või fikseeritud pikkusega radadel (nutiseadme puudumisel).
 
Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korraldaja ja/või KL struktuuriüksuse spordipealik, spordi eest vastutaja.

 
Pildimeenutus: