Teksti suurus:
A A A

Kodutütarde Sakala ringkond

Foto: Aksel Puusepp
Foto autor: Aksel Puusepp

Noorteorganisatsioon Kodutütred on 19.jaanuaril 1932.aastal loodud üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.

Kodutütarde organisatsiooni noorliikmed on 7 kuni 18-aastased naissoost isikud.

Kodutütarde organisatsiooni eesmärkideks on:
 
  • kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;
  • kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, väärtustaksid religiooni põhitõdesid, austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;
  • arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid;
  • harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja suurendada suutlikkust abistada  hädasolijaid;
  • valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;
  • kasvatada noortes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.