Teksti suurus:
A A A

Kodutütarde aastapäeval sai teeneteristi Janne Suigusaar

26.01.2016
Laupäeval, 23. jaanuaril tähistasid  Kodutütred oma organisatsiooni 84. aastapäeva Pärnus Strand hotellis piduliku aastapäevaaktusega, kuhu olid kutsutud kõik tublimad Kodutütarde juhid ning aktiivsemad toetajad.
 
Kodutütarde peavanem Angela Narits  tunnustas aktusel möödunud aastal enim silmapaistnud noortejuhte.

Sakala ringkonnast annetati Kodutütarde teeneterist  Pääsupesa rühmavanemale Janne Suigusaarele. Janne Suigusaar  on Naiskodukaitse Sakala ringkonna tegevliige alates 2010. aasta 25. novembrist  ning samast aastast alates on ta ka kodutütarde rühmavanem. Lisaks on ta olnud Kodutütarde Sakala ringkonna juhatuse liige aastatel 2011-2015 ning ringkonnavanema abi aastatel 2011-2013.

Janne on kuulunud paljude maakondlike ürituste korraldusmeeskonda.  Ta on olnud lastele, noortele ja peredele suunatud orienteerumismängu „Sakala seiklus“ üks korraldajatest, aidanud korraldada erialalaagreid ja järgukatsete päevi. Samuti andis ta oma  panuse Kodutütarde Sakala ringkonna 2015. aasta  heategevusüritusel,  mis oli suunatud  Singel Kodu toetatud elamise teenusega klientidele. Tema valmistatud padjad tõid sära silmi kõikidele kingituste saajatele.

Janne juhitud rühma kodutütred on esindanud Kodutütarde Sakala ringkonda mitmetel vabariiklikel üritustel ning saavutanud auhinnalisi kohti.

Ta on rahulik, kuid oma nõudmistes ja tegevustes, kommentaarides ja analüüsides põhjalik ja konkreetne. Ta oskab otsustada ja vastutada.
Inimesena on Janne  südamlik ja hea suhtleja. Olles kohusetundlik ja nõudlik enese vastu,  on ta oma tegemistes Sakala ringkonna  liikmeile heaks eeskujuks. Oma tööd  rühmavanemana  teeb ta südame ja armastusega. Sellepärast ongi ta tunnustatud noortejuht ja abivalmis kolleeg,  keda hinnatakse kõrgelt.
 
Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu noorteorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja sisekord. Kodutütreks on 7-18 aastased tütarlapsed.