Teksti suurus:
A A A

Laager Silma õpikojas

02.11.2021
30.-31.oktoobril 2021 osalesid Sakala ringkonna Kodutütred laagris, mis toimus  Läänemaal Silma Õpikojas.
 Noored said osa õppeprogrammist, mille käigus omandati teadmisi Eesti loodusest, keskkonna- ja looduskaitsest.
Kahepäevane õppepraktika toimus Silma looduskaitsealal, kuid laagris osalejad külastasid  ka teisi ümberkaudseid kaitsealasid (Nõva looduskaitseala, Salajõe maastikukaitseala). Õppelaagris  osalejad said ülevaate looduskaitse vajalikkusest ja selle korraldusest Eestis, kaitstavatest objektidest ja kaitsealustest liikidest. Praktilise tegevusena  viidi läbi loodusvaatlused, mille käigus õpiti lähemalt tundma kohalikku linnustikku ja rannaniitu.  Õpilased viisid läbi uurimuse, mille käigus hinnati karjatamise mõju rannakarjamaa ökoloogilisele seisundile.
Noored said  teada, et Nõva rannas on laulev liiv, mis on Pretša ja seda,  milline näeb välja Poro-samblik ja lind siisike, millisest vetikast tehakse marmelaadi, et adru sees saab kartulit kasvatada ja üksikasjalikku infot rannas olevatele teokarbikestele jne

Osalejatele  pakkus põnevust laupäeva õhtul toimunud laternamatk, kus kuulati öised linnuhääli ja käidi mööda rannakarjamaad. Matk  kestis 2 tundi.
 
Õppeprogramm oli  jõukohane nii väikestele ja ka suurtele ühtmoodi.  Suur tänu Kaja Loorensile ja Marko Valkerile  Silma õpikojast  põneva koolituse eest.

Vika Zieds
Tarvastu Taevavõtme rühmavanem