Teksti suurus:
A A A

Liikmeks astumine


Kui Sa soovid astuda Kodutütarde organisatsiooni, siis võta ühendust ringkonnavanema või noorteinstruktoriga, vajalikud kontaktandmed leiad kontaktide  lingi alt.

Kodutütarde organisatsiooni kuuluvad:
  • noorliikmed (7-18-aastased naissoost isikud)
  • tegevliikmed  (täiskasvanud noortejuhid)
  • toetajaliikmed (vähemalt 18-aastane Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab Kodutütarde eesmärke ning oma tegevusega aitab kaasa Kaitseliidu ja Kodutütarde eesmärkide saavutamisele)
  • auliikmed (isik, kellel on Kodutütarde ringkonna ees silmapaistvaid teeneid).
Kodutütarde organisatsiooni liikmeks vastuvõtmine toimub kirjaliku avalduse alusel. Avaldus koos teiste nõutavate dokumentidega (2 dokumendifotot, Kaitseliidu seaduse alusel antud tervisetõend ning tegev- ja toetajaliikmetele liitumise avalduste juurde ankeet) esitatakse ringkonnavanemale.

Kodutütreks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsustab Kodutütarde ringkonnavanem 90 päeva jooksul avalduse ja kõigi nõutud dokumentide esitamisest arvates.

Kodutütarde liikmeks vastuvõtmine jõustub ringkonnavanema otuse tegemise päeval.