Teksti suurus:
A A A

Liikmemaksu tasumine


Palun kõigil Kodutütarde tegev- ja toetajaliikmetel  tasuda KL liikmemaks  alljärgnevate rekvisiitidega:
Saaja: Kaitseliit

Arveldusarve:: EE461010022002422007
Summa aastas:   12 € 

Viitenumber: 62020100216

Selgitus kirjutage alljärgnevalt:  inimese nimi kelle eest makstakse , aasta mille eest liikmemaksu tasutakse (näiteks 2021 aasta) , struktuuriüksuse kood (Kodutütarde Sakala ringkonna oma on  1KOD  8SAK).

Liikmemaks tuleb tasuda kalendriaasta eest hiljemalt 31.detsembriks.

Liikmemaksu saab tasuda ka Kaitseliidu veebipoe  kaudu. Tasu liikmemaks SIIN