Teksti suurus:
A A A

Rühmade ühislaager Silma õpikojas

Kestvus: 03.06.2022 - 05.06.2022
Ajavahemikul 03.-05.06.2022 toimub Pöial-Liisi, Kalmetu ja Paistu rühma ühislaager Silma õpikojas Haapsalu lähedal.
Laagri eesmärk on rikastada noorte väljaõpet läbi kogemuse ja tegevusõppe. Arendada koostööd teiste rühmadega, et pakkuda noortele vaheldusrikkamat tegevust ja anda neile võimalus üksteiselt õppida.
Esimesel päeval toimub meeskondlik maastikumäng kaardi alusel ja noored lahendavad punktides ülesandeid(lõkke tegemine, vee keetmine priimusega, oksa saagimine nöörsaega jms).
 
Teisel õppepäeva on kaks õpituba
Söödavad ja mittesöödavad taimed- eesmärk on tutvustada neid Eesti looduses kasvavaid taimi, mida on võimalik ühtlasi ka toiduks tarvitada. Noored saavad kogemuse, kuidas „söödav“ muutub „toiduks“ ja õpivad looduses kasvavat rohkem märkama ja uue pilguga nägema. Käsitlevad taimed erinevad vastavalt aastaajale.
 
Linnud- õpitakse tundma tavalisemate Eesti lindude välimust ja häälistusi ning erinevates elupaikades (veekogud, mets, niit) elavate lindude kohastumusi. Harjutatakse linnuliikide ja linnuparve suuruse määramist. Tutvustatakse huvitavama rändeteega linde ning interneti vahendusel jälgitakse meie lindude teekonda laias maailmas. Noortele tutvustatakse rõngastega märgistamist. Õues toimub linnuvaatluse õppekäik, mille käigus õpitakse linnuliike ära tundma ja vaatluseid kirja panema. Praktilise harjutuse käigus tehakse kindlaks lindude võimalikud pesapaigad. Töövahenditena kasutatakse binoklit, tahvelarvutites olevat “Nutikat linnumäärajat” ja interaktiivseid harjutusi.


Laagri toimumist rahastab Isamaalise hariduse programm.
Täpsem info rühmavanem Anne Sepik 5248170