Teksti suurus:
A A A

Sakala noored said teada vaatlusposti vajalikkusest

25.10.2016
Septembri- ja oktoobrikuu vahetusel toimus Sakala maleva noortele Välustes riigikaitselaager, mille käigus tutvustati kaitseväe ajateenistuses ja Kaitseliidu baaskursusel läbiviidavat riigikaitselist õpet.
 
Et õppida on palju, siis keskendutakse igal aastal kindlale teemale. Selle aasta teemaks oli vaatluspost.
Paljudele seostub vaatluspost igava ning üksluise tegevusena, kus peab tundide kaupa vaikselt ning liikumatult paigal olema. Eks see enamasti ka nii on, kuid ei tohi ära unustada,  miks see on vajalik ning mida see meile õpetab. Vaatluspost on suurepärane  koht distsipliini ja tähelepanu harjutamiseks. Vaatluspost annab meile vajadusel üliolulist informatsiooni meid huvitavate objektide, inimeste, transpordi või varustuse kohta. Vaatlusposti kaudu saab noortele õpetada distsipliini, taluma rutiini ning harjutama tähelepanu.

Reedel kogunesid noored Sakala malevasse. Suure tuule, sajupilvede või haiguste levikuga oli 32-st registreerunud noorest kohal 21:  17 noorkotkast ja neli  kodutütart. Välustes panime laagri püsti ning tegime esimesed meeldetuletuse ja ohutuse tagamise tunnid.

Laupäeva hommik kulus vaatlusposti ülesannet toetava õppe läbiviimisele. Õpiti vaatlusposti teooriat ning tehti see ka praktiliselt läbi. Lisaks õpiti käemärke, maskeerimist, sidevahendite kasutamist ning tehti ka rividrilli.
Pärast lõunasööki said jaod ülesande oma telk väljaõppe alal uude kohta kolida ning vaatluspost üles seada. Sellega said kõik hakkama, kes pingutas rohkem, kes vähem. Kella 18-st 23-ni roteerusid noored oma vaatluspostide vahel. Instruktorid tegid neile aga vastutegevust, et noortel oleks mida vaadelda ning kirja panna.
Üldiselt võib noorte tegevusega rahule jääda, sest kolmest jaost kaks suutsid instruktoritele nähtamatuks ning kuuldamatuks jääda. Samuti said need jaod ka nende vaatlusalas toimunud tegevused suhteliselt detailselt kirja pandud. Kuid leidus ka jagu, kus distsipliin oli ajapikku kadunud, vaatlusposti läheduses räägiti kõva häälega ning postil olles kasutasid mitu noort poolt korraga valgust. Selletõttu vastane avastas nad ning rohkem tegevust seal vaatlusalas ei toimunud.

Pühapäeval said noored preemiaks paintballi lahingu. Seal said noored end ka füüsiliselt välja elada. Pärast seda tegid instruktorid vaatluspostide ülesande tagasiside ning arutasid koos noortega plussid ja miinused läbi.
Vaatlusposti õpe õigustas ennast. Noored said kogemuse, kuidas metsas vaikselt ning distsiplineeritult ülesannet täita. Lisaks õppisid nad lühikese aja jooksul võimalikult palju informatsiooni talletama. Instruktorid said ülevaate noorte meeskonnatöö võimekusest ning oskusest õpitut kohe praktiseerida.
 
Henri Paavo
Sakala maleva noorteinstruktor