Teksti suurus:
A A A

Sakala noored võistlesid päästeoskustes

01.06.2016
Aprilli viimasel nädalavahetusel osalesid Sakala maleva kolm kodutütart ja kolm noorkotkast oskusvõistlustes Keilas, kus võisteldi meditsiini- ja päästealastes teadmistes.
Võistlused toimusid kahel päeval. Esimesel päeval testiti noorte teadmisi vetelpäästes ning  oli ka selleteemaline õpetlik loeng. Teisel päeval said kodutütred ja noorkotkad näidata oma oskusi punktides, kus tuli lahendada erinevaid ülesandeid.

Kõige huvitavamateks punktideks osutusid need, milles  tuli esmaabi anda õnnetusse sattunud inimestele. Noored said aimu oma võimetest ka näitlemisoskuses, sest punktides pidi abi andma just oma meeskonna liikmele, kes mängis kannatanut. Veel pidime osutama abi seenemürgitusega inimesele ja toimima õigesti metsast leitud lõhkamata lõhkekehaga. Oli ka selliseid kontrollpunkte, kus osalejad võistlesid jõukatsumises ja taiplikkuses: sõudmine, meditsiiniteemaline alias ja ristsõna.

Mulle andis päästeoskuste võistlusel osalemine juurde palju kogemusi ja teadmisi. Olulisim sellistes olukordades on just oskus tegutseda meeskonnana. Koostöö annab juurde kindlustunnet, julgust ja pealehakkamist. Just need omadused on vajalikud ka tavaelus esmaabi andmisel.

Minu arvates on väga tähtis, et inimesed oskaksid õnnetusjuhtumite korral anda esmast elupäästvat abi. Oluline on säilitada külm närv, jääda rahulikuks ning tegutseda kiiresti ja õigesti. Kõike seda harjutame ja õpimegi võistlusteks.
 
Anette Suigusaar
Sakala ringkonna Pääsupesa rühma kodutütar