Teksti suurus:
A A A

Erikatsed


Erikatsed

Lisaks järgukatsetele võivad kodutütred sooritada ka erikatseid. Erikatsed süvendavad kodutütre teadmisi eri valdkondades ning eriala valik on iga kodutütre isiklik initsiatiiv ja soov. Erikatsete õpetamine võib olenevalt erialast toimuda individuaalselt või rohkemate liikmete osavõtul.

Kokku on Kodutütarde organisatsioonis 25 erikatset. Neist levinumad on matkaja, laskur, laulja ja meedik.

Erikatse sooritanud kodutütrel on õigus kanda vastava erikatse märki piduliku vormisärgi paremal käisel.

AJAKIRJANIK

on avaldanud vähemalt kolm artiklit rühma või ringkonna tegevusest (veebilehtedel, sotsiaalmeedias, lehes jne)
teeb kaastööd rühma- ja ringkonnapäevikule
valdab korralikult eesti keelt

AJALOOLANE

teinud uurimistöö kodukandi ajaloo, inimeste, sündmuste kohta
vastutab salga- või rühma päeviku täitmise eest
kogub materjalid erinevatest üritustest ja hoolitseb nende säilimise eest

AKTIVIST

on korraldanud aasta jooksul vähemalt 2 laagrit või üritust
abistab rühmavanemat regulaarselt
osaleb maksimaalselt üritustel
on läbi viinud vähemalt ühe töötoa või matkapunkti

ARVUTIKASUTAJA

oskab kasutada enamlevinuid arvuitiprogramme (tekstitöötlus, slaidiprogramm, videoklipi tegemine, tabelite vormistamine, pilditöötlus)
on aidanud teha ringkonna kodulehte või teeb kaastööd blogile
osakab saata ja vastu võtta e-posti
rakendab oma oskusi rühmadokumentide vormistamisel

ESINEJA

esinenud avalikult
paistab silma rühma loominguliste ülesannete organisaatorina (taidluskava jmt)
on esinenud KT üritustel vähemalt kolm korda
on võimeline ise kõnet või sõnavõttu koostama

ESMAABIANDJA

oskab tegutseda õnnetuse korral, teab elustamise ABCd, oskab helistada kiirabisse
on osalenud esmaabi kursusel (16 tundi)
tunneb medpauna sisu
on noorematele läbi viinud õppuse meditsiinist ja tervislikest eluviisidest

FOTOGRAAF

jäädvustab fotodele erinevaid kodutütarde üritusi
oskab pilte säilitada, katalogiseerida ning digitaalselt töödelda
korraldanud pisikese näituse või slaidiprogramm koolis või mujal
tunneb fotoaparaadi ehituse põhimõtteid
koostab Kodutütarde ürituse slaidiprogrammi

KESKKONNA SÕBER

oskab sorteerida prügi ning seda õpetada ka teistele (töötuba, matkapunkt jmt)
osalenud keskkonna teemalistel talgutel või mõnes keskkonnaprogrammis
propageerib rohelist mõtteviisi

KOLLEKTSIONÄÄR

kogunud oma kollektsiooni vähemalt kaks aastat
on tutvustanud oma kogu vähemalt kolmel korral üritustel
oskab tutvustada oma kollektsiooni objektide tausta ja anda neist ülevaadet

KUNSTNIK

joonistab, maalib või modelleerib meelsasti
teab sisekujunduse algtõdesid
on abistanud mõne ürituse dekoreerimisel
on teinud kaastööd rühmapäeviku kujundamisel või viinud läbi kunstialase töötoa

LASKUR

tugev laskja nii ringkonnas kui vabariigis
teab relvade ohutu kasutamise nõudeid
osalenud vähemalt ringkonna laskevõistlustel ning tulnud viie esimese hulka

LAULJA

on osalenud mõnel laulukonkursil (solistina)
teab palju laulusõnu ja oskab neid teistele õpetada
laulab kooris
vähemalt kolmel korral esinenud meie üritusel või esindanud organisatsiooni väljaspool toimunud üritusel

LINNUTARK

teab ja tunneb ära Eesti linde laulu ja välimuse järgi
on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt)
teab lindude erinevaid elupaiku (kaitsealad)

LOOMATARK

tunneb Eestis elavaid loomi ja nende elupaiku
on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt)
oskab hoolitseda lemmiklooma eest

MÄLUMÄNGUR

oskab viktoriine ise koostada ning neid teistele läbi viia
on osalenud vähemalt kolm korda kodutütarde või väljaspool organisatsiooni viktoriinidel

MATKAJA

oskab orienteeruda ja tunneb kaarti
oskab matkakotti kokku panna
oskab lõket teha (ohutus, puhtus)
on osalenud vähemalt kolmel ringkonna ja kahel väljaspool ringkonda toimunud matkal/matkamängul
on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt)

MUUSIK

oskab mängida mõnel muusikariistal
tunneb nooti ja muusikateooriat
teab Eesti muusikuid
on esinenud suurele rahvahulgale
vähemalt kolmel korral esinenud meie üritusel või esindanud organisatsiooni väljaspool toimunud üritusel
tunneb elementaarseid asju Eesti muusikaajaloost

NOBENÄPP

on osalenud oma kooli või ringkonna käsitöönäitusel
on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt)
omab oskust käsitöös või meisterdamises

PÄÄSTJA

on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt)
tunneb ohutustehnika nõudeid (igapäeva turvalisus, tuleohutus, vetelpääste)
läbinud esmaabi- või päästealase kursuse

PERENAINE

oskab valmistada toitu nii sise- kui ka välitingimustes
teab tervislikust toitumisest
tunneb lauakombeid
oskab planeerida toitlustuse eelarvet ühe päeva lõikes perele
tunneb köögi varustust ja tehnikat

SPORTLANE

esindab rühma ringkonnas ja vabariiklikel võistlustel (vähemalt kolmel korral)
on läbi viinud noorematele sportlikku tegevust
käib trennis, võistlustel

TAIMETARK

tunneb Eesti taimi ja oskab neid määrata, s.h. ravim- ja mürktaimi
on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt) * tunneb ravimtaimi ning oskab neid kasutada
valmistab herbaariumi vähemalt 20 taimest

TANTSIJA

osaleb tantsurühma tegevuses
on esinenud meie üritustel ja esindanud organisatsiooni ka väljaspool toimunud üritustel
oskab ja teab erinevaid tantsumänge,oskab neid teistele õpetada

TÕLK

valdab võõrkeelt vestluses ning kirjas
oskab tõlkida võistlusreegleid või abistab kirjavahetuse korraldamisel
on olnud organisatsiooni külalistele tõlgiks

TUGIISIK

aitab uute liikmete sisseelamist organisatsiooni esimese aasta jooksul
osaleb tugiõpilaste liikumises
on kontaktisikuks erinevatele osapooltele

Erialade sisuga saab tutvuda allolevast failist.
Erialakatsed
Erialamärkidega saad tutvuda siin.
Eelnevalt  kehtinud erialamärgid on siin.