Teksti suurus:
A A A

Tule noortejuhiks

Kodutütred ootavad alati oma meeskonda teotahtelisi, tublisid ja noortemeelseid inimesi vabatahtlikeks noortejuhtideks!
 
Mis on vabatahtlik tegevus

Vabatahtlik tegevus toimub vabast tahtest, mitte kohustuslikult ega sunni-viisiliselt; selle tegija ei saa rahalist ega materiaalset tasu. Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks.

Kes teevad vabatahtlikku tööd

Kui inimene märkab probleeme ning on valmis ise käed külge lööma, siis vabatahtlikuks hakkamine on üks võimalus midagi head ja kasulikku teha. Igaüks võib olla vabatahtlik, olenemata soost, vanusest, haridusest või sissetuleku suurusest. Põhiline on tahe ning enda jaoks sobivate võimaluste leidmine.
  Vabatahtlikku tööd teeb inimene oma vabast ajast. Vabatahtlikkust saab vaadata kui teatud elustiili, see on osa hea kodaniku olemusest. Vabatahtlikust tegevusest on kasu alati mitmepoolne ning sealjuures on oluline, et vabatahtlik ise oma tööd naudiks.

Vabatahtlikuna tegutsetakse väga erinevatel põhjustel:
soov midagi ise ära teha;
• võimalus mõjutada ja muuta oma elukeskkonda paremaks;
• võimalus ennast teostada ja proovile panna;
• võimalus omandada uusi teadmisi ja oskusi;
• võimalus tutvuda erinevate inimestega;
• soov olla kasulik ning aidata teisi;
• võimalus sisustada oma vaba aega;
• võimalus lihtsalt teha vahelduseks midagi uut ja erilist.


Kes on Kaitseliidus vabatahtlikud noortejuhid

Kaitseliidu noortejuht on vabatahtlik, aktiivne, teotahteline, õpihimuline, edasipürgiv ja kohusetruu inimene. Ta väärtustab Eesti omariiklust ja rahva traditsioone ning soovib töötada noortega. Ta allub vahetult Kodutütarde ringkonnavanemale. Noortejuht peab olema vähemalt 18-aastane ja tal peab olema pedagoogiline või noorsootööalane kogemus.
   Vabatahtlik noortejuht juhib ja esindab rühma, vastutab rühma noorsootöö korraldamise eest ning esitab rühma tegevuse aruandeid vastavalt alluvusele.
   Vabatahtlike noortejuhte koolitatakse Kaitseliidu Koolis Alus ja kohalikes malevates. Koolitused, laagrid, matkad ning muud lahedad üritused on vabatahtlikule noortejuhile tasuta.

Mida saab vabatahtlik noortejuht oma tööst
Töökogemuse, võimaluse olla kasulik, kuuluda tublisse ja üksteisest hoolivasse meeskonda, positiivse laengu tehtust, sisustada kasulikult vaba aega, koolituste läbimisel tunnistusi, ennast tasuta arendada erinevate koolituste kaudu, avardada elukogemust, võimaluse tutvuda uute samasuguste huvidega inimestega.
 
Kui tekkis huvi ja soov meie meeskonnaga liituda, võta ühendust Sakala Maleva KT noorteinstruktoriga:
e-post  tiina.ott(at)kaitseliit.ee
tel 7179217/ 58555092


Tegevliikmeks astumise avalduse leiad SIIT