Teksti suurus:
A A A

Kodutütarde missioon, visioon ja väärtused

Perioodiks 2021–2025, tähtsustades riigikaitse valdkonda ning luues vajalikke arenguvõimalusi ja -eeldusi, oleme sõnastanud ajas uuenevate isamaalist kasvatustööd ja riigikaitselist õpet pakkuvate organisatsioonide – Kodutütarde ja Noorte Kotkaste – missiooni ja visiooni.:

Meie missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu.

Visioon

Innustame noortejuhte ja noori oma panust andma ja aktiivselt tegutsema, mõeldes Kaitseliidu eesmärkidele. Soovime, et nad jagaksid oma kogemust ka teiste Eestis elavate noortega ja lähtuksid mõttest: 
Oleme Eestimaa noorte esmane võimalus panustada riigikaitsesse! 

Isamaaline kasvatustöö ei saa kunagi valmis, sest sirguvad uued põlvkonnad muutuvates oludes, tekivad uued müüdid, tabud, väärtused, normid, arusaamad iseendast ja teistest inimestest. Ainult oma aadetele, ideaalidele kindlaks jäädes on võimalik Eesti elu edendada.

Kaitseliidu arengukava kohaselt aastal 2025:
• oleme tegevusulatuselt suurimad noorteorganisatsioonid, kel on rühmad 75% põhikoolides, et pakkuda Eesti tulevikukodanikele isamaalist noorsootöökeskkonda. Avatult toetame rühmade teket ka teistes institutsioonides ja asutustes;
• Noored Kotkad ja Kodutütred teevad kõik, et väärtustada vabatahtlikkust, ja pakuvad riigikaitsesse panustada soovijatele parimaid eneseteostusvõimalusi;
• oleme kõigis oma koostöövormides tuntud ja tunnustatud partnerid, isamaalise kasvatusega on hõlmatud kõik kohalikud omavalitsused, olgu siis põhikoolide või noortekeskuste, erinevate asutuste, organisatsioonide vmt institutsioonide baasilt. Eestit väärtustav kasvatustöö süsteem saab toetust isamaalise hariduse programmist;
• oleme suutnud oma väljaõpet teostada ning ühiskonnas on suurenenud valmisolek panustada riigikaitsesse noortejuhina. Vabatahtlikult tegutsevate inimeste toetus- ja tunnustussüsteemid soodustavad noortetöö ladusat korraldamist.