Teksti suurus:
A A A

Võistlus Vändra Sprint 2020 toimub

Kestvus: 28.02.2020 - 29.02.2020
Võistlusest võtavad osa neljaliikmelised nais-, mees-, või segavõistkonnad: neli võistlejat. Kontrollpostides ning postkastides tuleb täita erinevaid ülesandeid. Ülesannete valikul on lähtutud sellest, mida peab oskama, et ennast ja teisi ekstreemsetes oludes aidata, kuidas ellu jääda. Lisaks vajavad ülesannete lahendamised meeskonnatööd ja nutikust.

 
Aeg ja koht:

Vändra Sõdurikodus (Vana tn 106, Vändra). 
MANDAAT- Punane rada 28.02.2020 kell 18.00-19.00, Roheline rada  29.02.2020 kell 08.00-09.00

Võistluse eesmärk

Selgitada välja parimad kõigist osalejatest, kes suudavad mõelda, tegutseda ja täita ülesandeid suure füüsilise koormuse ja stressi tingimustes, äratada huvi üleelamisoskuste ja matkatarkuste ning sõjaliste oskuste vastu. Tutvustada Eesti mitmekülgset loodust.

Võistlejad

Võistlus on mõeldud täiskasvanutele, Noorkotkastele ja Kodutütardele (alates 12-nendast eluaastast). Võistkonna suurus on neli inimest. Võistlusest võivad osa võtta kõik füüsiliselt ja vaimselt terved isikud, kes on end võistlusele registreerinud. Maksimaalselt lastakse trassile 15 täiskasvanute võistkonda (Punasele rajale) ja 15 Noorkotkaste/Kodutütarde võistkonda (Rohelisele rajale). Registreerimine toimub süsteemis“Kes ees see mees“ kuni maksimaalse võistkondade arvu täitumisel.
Trass

Trassi pikkus on ca 24 tundi (punane rada – täiskasvanutele); ca 10 tundi (Noorkotkastele/Kodutütardele- roheline rada). Võistkonnad saavad vabalt valida oma marsruudi kontrollpunktide (KP)vahel. Trass on kontrollitud ja võistluse jooksul jälgib trassi päästemeeskond (koostatud võistluse korraldusmeeskonna poolt). Võistluse teisel päeval       ( laupäeval )  valivad võistkonnad oma liikumise trassi ja läbitavad punktid ise vastavalt oma soovile ja tempole.
Võistlejad peavad liikuma varjatult. Trassil on vahelduv loodus: kaunis mets, rägas võsa, soine mets, sood ja rabad, sügavad kraavid, jõed, lagendikud ja põllumaad. Kahjuks kaart ei vasta alati tegelikule looduspildile. 

Tutvu juhendiga SIIN